1. Thu thập thông tin:

flightsshop.vn thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

  • Lấy thông tin từ việc điền thông tin liên hệ tại: http://www.flightsshop.vn/lien-he.html
  • Thông qua form liên hệ thông tin đặt link trên trang chủ, trên các trang con.

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

  • Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng của flightsshop.vn (e-mail marketing).
  • Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì hoặc nâng cấp server đến cho khách hàng.

3. Bảo mật thông tin:

  • Hiện tại flightsshop.vn sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Hiện tại flightsshop.vn bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách sử dụng thuật toán MD5 PHP để mã hóa thông tin khách hàng nhập vào.
  • Flightsshop.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho flightsshop.vn chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ flightsshop.vn cho quý khách.

4. Hủy nhận email từ flightsshop.vn:

Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho quý khách.

5. Các loại e-mail quý khách có thể nhận từ flightsshop.vn:

Khách hàng sẽ nhận được những loại email sau từ địa chỉ e-mail của flightsshop.vn:

  • Email liên quan đến chương trình khuyến mãi, được gửi từ order@flightsshop.vn
  • Email khảo sát: Để nâng cao chất lượng dịch vụ và tìm hiểu thêm về các nhu cầu của khách hàng chúng tôi có tạo ra các cuộc khảo sát thông qua email nhằm thu thập phản hồi từ phía khách hàng. Email này được dùng là order@flightsshop.vn
  • Email trả lời thắc mắc hoặc cung cấp thông tin nếu nhận được email yêu cầu từ quý khách: ,Email được dùng là order@flightsshop.vn
  • Email thông báo bảo trì/nâng cấp dịch vụ: ,thông báo kế hoạch bảo trì và nâng cấp dịch vụ cho riêng những khách hàng đang sử dụng đúng loại dịch vụ mà chúng tôi nâng cấp/bảo trì. Email được dùng là order@flightsshop.vn

Lưu ý:

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của flightsshop.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

6. Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng flightsshop.vn:

Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký ược lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên hosting của flightsshop.vn cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.