Mô hình máy bay trung tỷ lệ 1:400 (20cm không có bánh xe)